• Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba

 • Foto: EITB

  X/Y

  3. edizioko finaleko flashmoba