• Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Aste Nagusia Donostian. Argazkia: EFE.

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EiTB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Eneko Goia, Donostiako alkatea. Argazkia: EiTB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Rosario Flores. Argazkia: EiTB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Rosario flores, Eneko Goia Donostiako alkatearekin. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Rosario flores, Eneko Goia Donostiako alkatearekin. Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE

 • Foto: EITB

  X/Y

  Donostiako Aste Nagusia Argazkia: EFE