• Foto: EITB

  X/Y

  San Fermin Txikito 2015 jaiak, iruditan San Fermin Txikito 2015-5

 • Foto: EITB

  X/Y

  San Fermin Txikito 2015 jaiak, iruditan San Fermin Txikito 2015-4

 • Foto: EITB

  X/Y

  San Fermin Txikito 2015 jaiak, iruditan San Fermin Txikito 2015-3

 • Foto: EITB

  X/Y

  San Fermin Txikito 2015 jaiak, iruditan San Fermin Txikito 2015-2

 • Foto: EITB

  X/Y

  San Fermin Txikito 2015 jaiak, iruditan San Fermin Txikito 2015-1