• Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB

 • Foto: EITB

  X/Y

  Euskadi Irratia eta Radio Euskadi, Sanferminetatik Argazkia: EITB