• Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Arrotxapea. Maria Agirre

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez

 • Foto: EITB

  X/Y

  Garbiketa lanetan, Arrotxapean eta Azkoienen Azkoien. Aitor Perez